Hoppa till innehåll

GARANTI & SKÖTSEL

Garanti
Garantitid 12 månader.

Garanti gäller under det att:
Fordonet haft normal skötsel
Plåtarbeten är fackmässigt gjorda
Tidigare eventuella lackeringar har den kvalitén att inte någon reaktion mot det nya färgmaterialet sker

Garantin gäller inte:
För skador som uppstår genom stenskott, nedfall eller yttre åverkan
Rostangrepp vid skarvar, under ej avtagna lister eller fogar mellan plåtdetaljer i karossen

Skötsel av lackerade detaljer
Nya lackeringar får enbart rengöras mycket försiktigt med enbart rent vatten under de första 4-6 veckorna.  Då först är lackeringsytan härdad, rester från lösningsmedel har avdunstat, och alla normala bilrengöringssätt är då godtagbara.

Att bilar påverkas av yttre faktorer som t.ex. fukt, sol, vägsalt eller fågelavföring är ganska oundvikligt. Efter relativt kort tid kan detta leda till att bilens glans och motståndsförmåga minskar utan regelbunden vård. Det är enbart rätt vård/konservering av billackeringen som den kan behållas.

Före ev. behandlingar av polermedel eller konserveringar ska lacken alltid rengöras noga genom tvättning. Behandla aldrig bilen i direkt solljus då den solvarma lackytan är känsligare och då också svårare att bearbeta.