Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

GDPR, Våra kunders förtroende är av yttersta vikt för oss, och vi tar därför ansvar för att skydda din integritet.

Denna personuppgiftspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder information om våra kunder, och hur vi skyddar våra kunders integritet. Vi uppmanar dig att läsa denna personuppgiftspolicy noggrant innan du använder våra tjänster.

Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Stjernlack i Ullene AB samt Stjernlack i Ullene Ef.

Genom att acceptera denna personuppgiftspolicy, samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

UPPGIFTER VI SAMLAR IN

a, Uppgifter som du själv lämnar in till oss

När du köper Tjänsten och utför aktiviteter inom ramen för Tjänsten lämnar du uppgifter om dig själv, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifter i den här kategorin är sådana som du aktivt lämnar till oss genom att t.ex. fylla i webbformulär, skicka meddelanden till support eller ge oss feedback genom funktioner skapade för det syftet.

b, Uppgifter vi hämtar om dig

Vi använder personuppgifter pga. sökning av reg.nr, då kommer ägare- och fordonsuppgifter upp.

c, Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet

När du besöker webbplatser där Tjänsterna tillhandahålls använder vi, direkt eller genom tredje parter, olika tekniker för att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN – VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL?

Dessa uppgifter används vid offerter och vid fakturering. Vi raderar offerter efter 2 (två) månader övriga enligt bokföringslagen 7 (sju) år.

Skicka dig information och direktmarknadsföring

Om du har en aktiv kundrelation med oss, kan vi skicka dig information och marknadsföring via e-post, telefon eller andra digitala kontaktvägar (t.ex. sociala medier), om du inte har instruerat oss att inte göra det. Du kan tacka nej till direktmarknadsföring genom att kontakta oss.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter överförs i form utav reg.nr. till vårt kalkyleringsprogram som ger oss fordons- och ägaruppgifter.

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av tjänsterna kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter. Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till oss kommer vara underställda sekretess och kommer inte att tillåtas att använda uppgifterna för andra ändamål än att leverera tjänster till oss.

LAGRING OCH GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

RÄTTELSE, BLOCKERING OCH RADERING

Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler.

Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

SOCIALA PLUG-INS

När du använder Tjänsterna kan du dela information från Tjänsterna på sociala medier, som t.ex. Facebook, LinkedIn eller Twitter, via en implementerad social plug-in (som t.ex. en gillaknapp). Om du väljer att dela information via en social plug-in kommer din webbläsare att överföra följande data till det sociala mediet:

a)     datum och tid för ditt besök;
b)     Internet-adressen/URL för adressen som du för tillfället besöker;
c)     din IP-adress;
d)     vad du använt för webbläsare;
e)     vad du använt för operativsystem;
f)      ditt användarnamn om du är en registrerad användare av det sociala mediet och, om tillämpligt, ditt för- och efternamn;
g)     den information som du använt denna plug-in för.

I fråga om sådan information hänvisar vi till villkoren för respektive socialt media. Vi uppmanar dig att hålla dig informerad om syftet med och omfattningen av insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins. Du kan blockera sociala plug-ins i inställningarna för din webbläsare. Vänligen notera att vi inte har något inflytande över den information som sociala medier samlar in med hjälp av plug-ins.

ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du på vår hemsida, Stjernlack.se. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Stjernlack i Ullene AB
Louise Elofsson
Ullene-Åsaka Västergården 1
521 56 Floby
info@stjernlack.se , 0515-402 32
Denna personuppgiftspolicy gäller fr.o.m. 2018-04-01